Tavoitteena elinvoimainen kotiseutu ja parempi maailma!

Pohjois-Karjalaan tarvitaan uusia työpaikkoja. Työ on tärkeää ihmiselle monestakin syytä, eikä vähiten taloudellisesti. Työ on tärkeää sekä yksilölle, että koko yhteiskunnalle. Työssä käyvien ihmisten verotuloilla rahoitetaan kaikki julkiset palvelut ja palkkatuloilla suuri osa Suomen kansantaloudesta. Kun ihmisillä on työtä, heillä on myös motivaatiota ja taloudellinen mahdollisuus huolehtia kaikista muista omaan elämään ja yhteiskuntaan liittyvistä asioista.

Puhdas luonto on lopulta ainoa asia, jonka jätämme täällä jälkeemme. Siksi on tärkeää, että luontoa ei saastuteta tai tuoteta liikaa ilmaston lämpenemiseen johtavia kasvihuonekaasuja. Lainsäädännön on oltava sellaista, että se tukee luonnon puhtauden ja monimuotoisuuden säilymistä, eikä mahdollista lyhytnäköistä, luonnon kustannuksella tapahtuvaa taloudellisen hyödyn tavoittelua. Voimme vaikuttaa maapallomme hyvinvointiin myös omilla päivittäisillä valinnoillamme.

Koulutus- terveyspalvelujen tulee olla kaikkien pohjois-karjalaisten saavutettavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että asuinpaikka tai henkilön varallisuus ei saa kohtuuttomasti vaikuttaa siihen millaista palvelua hän saa. Sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanototolle on päästävä suuremmin jonottamatta ja alakoulu tulee olla niin lähellä, että koulumatkat eivät veny kohtuuttoman pitkiksi.

Kun kohtelemme toisia reilulla tavalla, voimme odottaa heidän kohtelevan meitä samalla tavalla - reilusti. Tehtävämme on yhdessä pitää huolta oman yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevista jäsenistä. Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen tulee olla erinomaisessa kunnossa, etteivät lapsemme sairastu sisäilmaongelmien vuoksi. Kansainvälisesti on pyrittävä varmistamaan, että ihmisten perusoikeudet toteutuvat ja kaikilla on mahdollisuus tehdä työtä hyvissä työolosuhteissa ja kohtuullisin työehdoin.